Frequently Asked Questions - Complete Beveiliging

Klik hier voor een overzicht van Hikvision producten!
Klik hier voor de voorwaarden!
EDENCO 10 jaar jong!
Alleen het beste is goed genoeg!


Welkom!Algemene informatie

 • 1. Welke voorwaarden gelden er voor cameratoezicht?
  Als ondernemer en/of particulier mag u in en rond uw bedrijf en/of woning camera's ophangen. U moet uw klanten, bezoekers en werknemers hiervan wel duidelijk op de hoogte stellen. Onaangekondigd mensen filmen met een aangebrachte camera in de openbare ruimte is strafbaar. De openbare ruimte omvat alle voor het publiek opengestelde ruimtes, zoals winkels, horeca, bedrijfsparkeerplaatsen. U mag geen camera's ophangen op plaatsen waar ze inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van klanten. Camera's in pashokjes zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Er zijn meerdere mogelijkheden om aan te geven dat er cameratoezicht is. Vaak gebeurt dit door middel van een bordje bij de ingang. Sommige bedrijven hangen een monitor bij de ingang op waarop te zien is wat de camera’s filmen, of de camera wordt pontificaal in het zicht geplaatst.
 • 2. Welke type camera moet ik aanschaffen?

  De systeemkeuze hangt af van uw wensen, de vereiste kwaliteit en natuurlijk uw budget. Bepaal daarom allereerst uw doelstelling. Zet voor u zelf op een rij wat u precies met camerabewaking wilt bereiken.

  Dienen de camerabeelden alleen om daders waar te nemen of te observeren, wilt u dat daders herkenbaar in beeld komen of wilt u daders ook kunnen identificeren? Voor de beveiliging tegen inbraak en/of overvallen is waarneming én herkenning van belang. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de opsporing, moet de inbreker of overvaller kunnen worden herkend of geïdentificeerd.

  In de brochure Slim bekeken: camerabewaking op maat vindt u alle informatie over het gebruik en de aankoop van camera's.

 • 3. Waar installeer ik het camerasysteem?
  Plaats de camera in de ruimte waar het risico op ongewenst bezoek/gedrag hoog is. Kies daarbij voor een plek waar de kans dat de dader door het beeld loopt groot is. Bijvoorbeeld bij de kassa, de kluisruimte, de voor- en achterdeur of buitenterrein waar goederen zijn opgeslagen. De praktijk wijst uit dat niet primair de techniek maar vooral de plaats van de camera bepalend is voor het eindresultaat. Ook de belichting is van grote invloed op de kwaliteit van de beelden die de camera(’s) (dag en nacht) opleveren. Hiertoe moet een aantal voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat de afbeelding van het gezicht van de dader te klein en daardoor onbruikbaar is. Ook moet de camera zodanig zijn opgesteld dat niet voornamelijk petten en mutsen worden vastgelegd. Laat u goed voorlichten over de verschillende typen camera’s en de diverse mogelijkheden. Schroom niet te vragen naar de deskundigheid van ons om tot een goed resultaat te komen.
 • 4. Wat kost cameratoezicht?
  De kosten van cameratoezicht zijn afhankelijk van uw wensen. Telefonisch overleg of een advies bij u op locatie om uw situatie inzichtelijk te maken voor een goed advies geeft vaak een beter resultaat in kwaliteit en prijs.
  Bij de installatie van camera’s komt meer kijken dan de kosten voor de aanschaf van apparatuur alleen. U dient ook rekening te houden met de kosten voor de tijd en middelen voor installatie, het reguliere onderhoud, de nodige verzekeringen, het energieverbruik en de apparatuur voor het opslaan van beelden.
  In de brochure Slim bekeken: camerabewaking op maat vindt u alle informatie over het gebruik en de aankoop van camera's.
 • 5. Wat is Politie Live View?
  Live View is ontwikkeld om de pakkans van een inbreker of overvaller te vergroten. Het is een werkwijze die het mogelijk maakt dat de meldkamer van de politie rechtstreeks meekijkt met de camerabeelden van een winkelier, bedrijfspand of horecaondernemer wanneer een inbraak of een overval (of een ander gewelddadig vermogensdelict) plaatsvindt. Als winkels of bedrijven hun bewakingscamera hebben aangesloten bij een particuliere alarmcentrale, krijgt deze bij onraad via een (alarm)sensor een melding. De beveiligingsmedewerker van de alarmcentrale kan de live beelden snel doorschakelen naar de politiemeldkamer. De politie kijkt dan mee via het beeldscherm van de beveiligingsmedewerker en kan de situatie meteen inschatten. Bijkomend voordeel is dat de alarmmelding eerst wordt geverifieerd, waardoor veel nodeloos alarm wordt voorkomen. Live View werkt bovendien preventief. Een Live View-sticker wijst criminelen erop dat de locatie is aangesloten op Live View. Meer informatie over de mogelijkheden en kosten om uw camerasysteem aan te sluiten op Live View, kunt u opvragen bij uw particuliere alarmcentrale, videotoezichtcentrale of gediplomeerd installateur op het gebied van camerabewaking.

  Hier kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp

 • 6. Hoe lang mag ik de beelden bewaren?
  De officiële bewaartermijn voor camerabeelden is maximaal 4 weken. Als er geen incidenten hebben plaatsgevonden, moet u de beelden vervolgens verwijderen. Heeft een bewakingscamera een bepaald incident opgenomen? Dan mag u de opname bewaren tot het incident is opgelost.
 • 7. Mag ik verborgen camera’s inzetten?
  In zeer uitzonderlijke gevallen is het gebruik van een verborgen camera toegestaan. Meestal gaat het hierbij om werknemers te betrappen op onregelmatigheden. Omdat toezicht met een verborgen camera een zware inbreuk op de privacy is, stelt de wet een aantal belangrijke criteria:
  •De werkgever mag alleen specifiek die werknemers filmen die mogelijk betrokken zijn. Dus niet preventief iedereen.
  •De werkgever moet vooraf hebben gemeld dat er verborgen camera’s gebruikt kunnen worden. Hij hoeft niet te zeggen wanneer ze worden geïnstalleerd of waar ze komen te hangen.
  •De inzet van verborgen camera’s moet proportioneel zijn. Dat wil zeggen dat er geen andere mogelijkheden zijn om de onregelmatigheden aan te pakken (zoals detectiepoortjes bij de personeelsuitgang). U moet kunnen aantonen dat u geen alternatieven had en zodoende moest overgaan tot het invoeren van deze vergaande maatregel.
  Wanneer u overweegt camera’s op te hangen om toezicht te houden op uw personeel, dient u van tevoren een privacy toets houden. Daarin weegt u uw bedrijfsbelang af tegen het belang en de rechten van uw werknemers. Hebt u een ondernemingsraad, dan moet deze met het cameratoezicht instemmen.
 • 8. Moet ik het cameratoezicht ergens melden?
  Cameratoezicht met het oog op de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze vormen van cameratoezicht hoeft u niet aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens als:
  • De camera’s niet meer filmen dan de gebouwen en terreinen van de verantwoordelijke en als hooguit het tijdstip, de datum en de plaats van de beelden wordt opgeslagen.
  • Alleen de beveiligers en hun leidinggevenden toegang hebben tot de beelden.
  • De beelden alleen aan opsporingsdiensten worden afgegeven in geval van incidenten.
  • Particulieren de beelden alleen kunnen verkrijgen als zij er zelf op staan.
  • De beelden na 24 uur worden vernietigd, tenzij er incidenten op te zien zijn.

  U kunt wel één of meerdere camera's toevoegen aan de landelijke databank "Camera's in beeld" van de Politie

Hikvision