FAQ Beveiliging Security Seguranca

Algemene Informatie

1. Welke voorwaarden gelden er voor cameratoezicht?

Als ondernemer en/of particulier mag u in en rond uw bedrijf en/of woning camera's ophangen. U moet uw klanten, bezoekers en werknemers hiervan wel duidelijk op de hoogte stellen. Onaangekondigd mensen filmen met een aangebrachte camera in de openbare ruimte is strafbaar. De openbare ruimte omvat alle voor het publiek opengestelde ruimtes, zoals winkels, horeca, bedrijfsparkeerplaatsen. U mag geen camera's ophangen op plaatsen waar ze inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van klanten. Camera's in pashokjes zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Er zijn meerdere mogelijkheden om aan te geven dat er cameratoezicht is. Vaak gebeurt dit door middel van een bordje bij de ingang. Sommige bedrijven hangen een monitor bij de ingang op waarop te zien is wat de camera’s filmen, of de camera wordt pontificaal in het zicht geplaatst.

2. Welke type camera moet ik aanschaffen?

De systeemkeuze hangt af van uw wensen, de vereiste kwaliteit en natuurlijk uw budget. Bepaal daarom allereerst uw doelstelling. Zet voor u zelf op een rij wat u precies met camerabewaking wilt bereiken.

Dienen de camerabeelden alleen om daders waar te nemen of te observeren, wilt u dat daders herkenbaar in beeld komen of wilt u daders ook kunnen identificeren? Voor de beveiliging tegen inbraak en/of overvallen is waarneming én herkenning van belang. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de opsporing, moet de inbreker of overvaller kunnen worden herkend of geïdentificeerd.

In de brochure Slim bekeken: camerabewaking op maat vindt u alle informatie over het gebruik en de aankoop van camera's.

3. Waar installeer ik het camerasysteem?

Plaats de camera in de ruimte waar het risico op ongewenst bezoek/gedrag hoog is. Kies daarbij voor een plek waar de kans dat de dader door het beeld loopt groot is. Bijvoorbeeld bij de kassa, de kluisruimte, de voor- en achterdeur of buitenterrein waar goederen zijn opgeslagen. De praktijk wijst uit dat niet primair de techniek maar vooral de plaats van de camera bepalend is voor het eindresultaat. Ook de belichting is van grote invloed op de kwaliteit van de beelden die de camera(’s) (dag en nacht) opleveren. Hiertoe moet een aantal voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat de afbeelding van het gezicht van de dader te klein en daardoor onbruikbaar is. Ook moet de camera zodanig zijn opgesteld dat niet voornamelijk petten en mutsen worden vastgelegd. Laat u goed voorlichten over de verschillende typen camera’s en de diverse mogelijkheden. Schroom niet te vragen naar de deskundigheid van ons om tot een goed resultaat te komen.

4. Wat kost cameratoezicht?

De kosten van cameratoezicht zijn afhankelijk van uw wensen. Telefonisch overleg of een advies bij u op locatie om uw situatie inzichtelijk te maken voor een goed advies geeft vaak een beter resultaat in kwaliteit en prijs.
Bij de installatie van camera’s komt meer kijken dan de kosten voor de aanschaf van apparatuur alleen. U dient ook rekening te houden met de kosten voor de tijd en middelen voor installatie, het reguliere onderhoud, de nodige verzekeringen, het energieverbruik en de apparatuur voor het opslaan van beelden.
In de brochure Slim bekeken: camerabewaking op maat vindt u alle informatie over het gebruik en de aankoop van camera's.

5. Wat is Politie Live View?

Live View is ontwikkeld om de pakkans van een inbreker of overvaller te vergroten. Het is een werkwijze die het mogelijk maakt dat de meldkamer van de politie rechtstreeks meekijkt met de camerabeelden van een winkelier, bedrijfspand of horecaondernemer wanneer een inbraak of een overval (of een ander gewelddadig vermogensdelict) plaatsvindt. Als winkels of bedrijven hun bewakingscamera hebben aangesloten bij een particuliere alarmcentrale, krijgt deze bij onraad via een (alarm)sensor een melding. De beveiligingsmedewerker van de alarmcentrale kan de live beelden snel doorschakelen naar de politiemeldkamer. De politie kijkt dan mee via het beeldscherm van de beveiligingsmedewerker en kan de situatie meteen inschatten. Bijkomend voordeel is dat de alarmmelding eerst wordt geverifieerd, waardoor veel nodeloos alarm wordt voorkomen. Live View werkt bovendien preventief. Een Live View-sticker wijst criminelen erop dat de locatie is aangesloten op Live View. Meer informatie over de mogelijkheden en kosten om uw camerasysteem aan te sluiten op Live View, kunt u opvragen bij uw particuliere alarmcentrale, videotoezichtcentrale of gediplomeerd installateur op het gebied van camerabewaking.

Hier kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp

6. Hoe lang mag ik de beelden bewaren?

De officiële bewaartermijn voor camerabeelden is maximaal 4 weken. Als er geen incidenten hebben plaatsgevonden, moet u de beelden vervolgens verwijderen. Heeft een bewakingscamera een bepaald incident opgenomen? Dan mag u de opname bewaren tot het incident is opgelost.

7. Mag ik verborgen camera’s inzetten?

In zeer uitzonderlijke gevallen is het gebruik van een verborgen camera toegestaan. Meestal gaat het hierbij om werknemers te betrappen op onregelmatigheden. Omdat toezicht met een verborgen camera een zware inbreuk op de privacy is, stelt de wet een aantal belangrijke criteria:
•De werkgever mag alleen specifiek die werknemers filmen die mogelijk betrokken zijn. Dus niet preventief iedereen.
•De werkgever moet vooraf hebben gemeld dat er verborgen camera’s gebruikt kunnen worden. Hij hoeft niet te zeggen wanneer ze worden geïnstalleerd of waar ze komen te hangen.
•De inzet van verborgen camera’s moet proportioneel zijn. Dat wil zeggen dat er geen andere mogelijkheden zijn om de onregelmatigheden aan te pakken (zoals detectiepoortjes bij de personeelsuitgang). U moet kunnen aantonen dat u geen alternatieven had en zodoende moest overgaan tot het invoeren van deze vergaande maatregel.
Wanneer u overweegt camera’s op te hangen om toezicht te houden op uw personeel, dient u van tevoren een privacy toets houden. Daarin weegt u uw bedrijfsbelang af tegen het belang en de rechten van uw werknemers. Hebt u een ondernemingsraad, dan moet deze met het cameratoezicht instemmen.

8. Moet ik het cameratoezicht ergens melden?

Cameratoezicht met het oog op de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze vormen van cameratoezicht hoeft u niet aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens als:
• De camera’s niet meer filmen dan de gebouwen en terreinen van de verantwoordelijke en als hooguit het tijdstip, de datum en de plaats van de beelden wordt opgeslagen.
• Alleen de beveiligers en hun leidinggevenden toegang hebben tot de beelden.
• De beelden alleen aan opsporingsdiensten worden afgegeven in geval van incidenten.
• Particulieren de beelden alleen kunnen verkrijgen als zij er zelf op staan.
• De beelden na 24 uur worden vernietigd, tenzij er incidenten op te zien zijn.

U kunt wel één of meerdere camera's toevoegen aan de landelijke databank "Camera's in beeld" van de Politie

9. Welke invloed heeft de AVG Wet op mijn cameratoezicht?

Verantwoordelijke is in deze context de eigenaar van het systeem, deze is hoofdverantwoordelijk.

  • Stel vast wie de eindverantwoordelijke is voor het verwerken van persoonsgegevens door middel van één of meerdere camera('s)
  • Bepaal de doeleinden van de inzet van een camera. Benoem expliciet zowel de hoofddoelen als de nevendoelen, zodat er geen twijfel over bestaat waarvoor een camera zal worden ingezet
  • Stel vast op welke grondslag een camera zal worden ingezet, een gemeente kan bijvoorbeeld cameratoezicht instellen voor de handhaving van de openbare orde, hiervoor geldt een specifiek grondwettelijke grondslag. Een bedrijf kan cameratoezicht instellen om zijn goederen te beveiligen, hiervoor kan het gerechtvaardigd belang van het bedrijf als grondslag dienen.
  • Stel vast dat de inzet van een camera noodzakelijk i, kan het doel ook op een andere manier bereikt worden, met een minder ingrijpend middel dan camera's? Weegt uw (bedrijfs)belang op tegen het privacybelang van de mensen die u filmt?
  • Bepaal welk soort camera of softwaretechniek in het concrete geval gerechtvaardigd is om in te zetten. De ene camera of softwaretechniek kan een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maken dan de andere.
  • Bepaal wat er met de camerabeelden gedaan zal worden, aan wie zullen de beelden worden verstrekt? Hoe lang zullen de beelden bewaard worden (de wettelijke max is 28 dagen, maar data mag niet langer opgeslagen worden dan nodig is, korter is dus beter)
  • Zorg ervoor dat de camerabeelden adequaat worden beveiligd
  • Bepaal of, en zo ja, op welke wijze, de betrokkenen moeten worden geïnformeerd over de inzet van een camera. Zij moeten in bijna alle gevallen geïnformeerd zijn vóórdat ze worden gefilmd.

10. Ik heb een ander internetmodem / router gekregen, hoe kan ik weer beelden op mijn smartphone, tablet en/of computer krijgen?.

Misschien heeft een nieuw extern IP adres van uw provide gekregen?
Gaat u naar www.watismijnip.nl om dit te controleren. Vaak helpen wij onze klanten bij het afinstalleren en configureren qau netwerkinstellingen.
Wij doen dat éénmalig gratis, maar als u bijvoorbeeld een nieuw internetmodem / router heeft aangesloten vragen wij hier een kleine bijdrage voor.
Hier kunt u een aanvraag doen t.b.v. een supportconsult.

11. Wat is het verschil tussen PoE, PoE+ en High PoE?

PoE wat betekent Power over Ethernet wordt veelal gebruikt in de IP camerabewaking, hierdoor krijgt de IP camera stroom over de netwerkkabel.
De reden voor de drie classificaties is omdat geavanceerde camera's zoals PTZ camera's en/of camera's met een ingebouwde heater meer stroom gebruiken dan een standaard IP camera. PoE (802.3af) geeft stroom tot 15 Watt, PoE+ (802.3at) tot 30 Watt en High PoE tot 60 Watt.

Als u één of meerdere camera's wil gaan gebruiken welke PoE+ nodig hebben is het slim om vooraf te berekenen hoeveel stroom alle camera's bij elkaar verbruiken. Een NVR met ingebouwde PoE+ uit de DS-77xx lijn heeft wat meer vermogen dus kan een slimme keuze zijn, dat scheelt u weer extra PoE+ powerinjectors of een PoE+ switch.

Klik hier voor alle Hikvision IP recorders.

Hikvision Alarmsysteem

AXHUB PRO toevoegen via de HIK-Connect App

Hikvision AXHUB PRO toevoegen via HIK-Connect

Drie manieren om de Hikvision AXHUB te koppelen aan de cloud

Toevoegen aan Hik-Connect

Verbinden met de cloud via modem / router

AXHUB via WiFi toevoegen aan de Hik-Connect cloud

Verbind je telefoon eerst met WiFi netwerk van de AXHUB

AXHUB via SIM verbinden met de Hik-Connect cloud

Hikvision AXHUB Pro toevoegen aan de cloud

 

AXHUB PRO wachtwoord instellen

Wachtwoord voor de AXHUB Pro instellen via de Hik-Connect AppWachtwoord voor de AXHUB Pro instellen

AXHUB PRO gebruiker(s) toevegen (systeem delen)

Hikvision AXHUB Pro delenSysteem delen via QR codeDelen van AXHUN Pro accepterenAXHUB Pro systeeminstellingenSysteem instellingen

Hikvision Camerabeveiliging

1. Bestaan er Nederlandse handleidingen?

2. Hoe kan ik een Hikvision recorder of IP camera activeren?

Nieuwe Hikvision IP producten moeten eerst geactiveerd worden door hier een nieuw wachtwoord aan te geven. Dit moet u binnen uw lokale netwerk doen, een camerarecorder of losse camera(‘s) moeten voor activatie dus voorzien worden van stroom en het activeren op een Windows machine doet u met SADP Tool van Hikvision. Heeft u een Apple Mac, gebruik dan de De Mac SADP versie software.

TIP 1: Eerst uw IP camera(‘s) aan uw lokale netwerk en 12 Volt (DC) aansluiten, activeren en daarna monteren op de gewenste plek.
TIP 2: Maak het wachtwoord van uw recorder het zelfde als de IP camera(‘s), dan kunt u in de NVR deze camera aansluiting(en) als plug&play instellen.

3. Waar kan ik de laatste firmware downloaden?

Klik hier voor de laatste firmware updates. Let goed op dat u de juiste firmware kiest en onderbreek het update-proces nooit!
Schade ontstaan door een (foute) firmware update valt niet onder garantie.

4. Waarom heb ik geen camerabeelden meer in mijn Chrome webinterface?

Google is gestopt met de NPAPI plug-in ondersteuning welke o.a. Hikvision gebruikt om via een internetbrowser camerabeelden weer te geven.
U kunt het beste de oude Windows Internet Explorer gebruiken als webinterface om uw Hikvision product te benaderen, dit is de enige webbrowser welke nog plugins ondersteund. Een alternatief is de Chrome IE Shell extensie.

U kunt natuurlijk altijd de iVMS-4200 software voor Windows of MacOS gebruiken om uw beelden te bekijken.

6. Waarom heb ik geen beeld via de VGA en/of HDMI uitgang?

Standaard staat de resolutie van beide uitgangen op 1024 x 768.
U kunt dit in het configuratie menu veranderen bij Systeeminstellingen / Menu-output (HDMI is 1920 x 1080P).

7. Waarom hoor ik in de iVMS-4500 app geen audio van de microfoon?

Zet de beeldinstelling van die bewuste camera in de app op Helder, anders hoort u alleen geluid nadat u het icoontje met de microfoon heeft geactiveerd.
Op alle recorders en alle andere camera's waar een S in het typenummer staat kunt u een externe microfoon met voorversterker aansluiten.
Klik hier voor alle camera's met een ingebouwde microfoon. Klik hier voor de externe microfoon.

8. Waarom kan mijn WiFi camera geen connectie meer maken met mijn draadloos netwerk?

Waarschijnlijk is het SSID (WiFi naam) en/of het wachtwoord veranderd en houd de camera deze vast ondanks misschien anders aangegeven.
U kunt het beste de camera even terug zetten naar de default instellingen dus resetten.

9. Welke lens met de bijbehorende kijkhoek moet ik kiezen?

Elke situatie is anders, maar de vuistregel welke u kunt hanteren is de afstand tussen de camera en de maximale afstand welke u scherp in beeld wenst.
Tot 5 meter 2,8mm, tot 10 meter 4mm, tot 20 meter 6mm en vanaf 20 meter kunt u het beste een camera kiezen met een varifocale lens of optische zoom.

10. Zijn er ook beveiligingscamera's waarvan de rode infrarood verlichting niet zichtbaar is?

Een infrarood camera waarvan je de LED(s) niet ziet als deze aan staan bestaand niet bij Hikvision, wel kan je deze vaak in de software uitzetten echter kan dit van negatieve invloed op het beeld bij avond/nacht zijn. Andere merken gebruiken heel soms IR met een hogere frequentie welke niet zichtbaar is door ons mensen, echter kwaadwillende personen kijken met hun SmartPhone en zien precies ook waar deze camera’s hangen. De huidige algemene stelling is dat zichtbaar IR of wit licht juist het voordeel heeft dat de beveiliging zichtbaar is waardoor ongewenste bezoekers goed zien dat het terrein beveiligd is!

Wat nieuw is zijn de Hikvision ColorVu camera’s, ColorVu brengt de best mogelijke video oplossing door slim gebruik te maken van wit licht! De camera is voorzien van een sensor die bij gebrek aan licht via wit licht de scene kan uitlichten, door deze combinatie kan de camera 24 uur per dag een kleurenbeeld geven! Zelfs met iets van straatverlichting blijven de witte LEDs uit en heeft u kleuren beelden in de nachtelijke uren.

Klik hier voor alle Hikvision ColorVu IP en TURBO camera's.

11. Instellingen voor Hik-Connect

Hik-Connect instellen kan soms wat vragen oproepen, zeker als het niet lijkt te werken.
Hieronder vind u een stap voor stap uitleg hoe u Hik-Connect werkend kan krijgen.

Stap 1 : Hik-Connect voorbereiding op het apparaat.
Zorg ervoor dat u de DNS heeft ingesteld op 8.8.8.8 en dat de gateway ook klopt met die van uw router. (dit is het IP adres waarop uw router/modem te benaderen is)
Dit zorgt ervoor dat het apparaat een verbinding kan maken met de Hik-Connect cloud.

copyright PG-Securitysystems
Stap 2 : Hik-Connect optie inschakelen.
Ga naar "Configuratie - Netwerk - Geavanceerd - Platformtoegang".
Schakel daar de Hik-Connect optie aan en geef vervolgens een verificatiecode in van minimaal 6 letters en maximaal 12 (zorg ervoor dat de eindgebruiker deze code ook heeft of weet, mogelijk is de postcode een bruikbare code)


Voor u verder gaat moet u er zeker van zijn dat uw apparaat ook "Online" is.
Is dit niet het geval, dan is het apparaat niet te koppelen met de Hik-Connect app.
(soms wil het wel eens helpen om het apparaat opnieuw op te starten)

Stap 3 : Hik-Connect app downloaden en installeren.
Zoek de Hik-Connect app op in de app store of play store en installeer deze.


copyright PG-Securitysystems
Stap 4 : Een account aanmaken.
druk op "registreren" en kies de optie van registreren "Registreren bij Mobiele telefoonnummer" of " Registreren met e-mailadres"

Vul vervolgens een geldig mail adres in of geldig telefoon nummer. copyright PG-Securitysystems

Hierna krijgt u een beveiligingscode toegestuurd, deze vult u vervolgens in.nu moet u een unieke gebruikersnaam invullen, gevolgd door een sterk wachtwoord.
(admin is geen unieke gebruikersnaam, en een sterk wachtwoord moet voorzien zijn van letters en cijfers en eventueel een lees teken)

copyright PG-Securitysystems
Stap 5 : Recorder / Camera / intercom koppelen
Log in met het account waar het apparaat aan gekoppeld moet worden.
(LET OP ! per apparaat kan er maar 1 account gekoppeld worden. het is dus niet mogelijk om hetzelfde apparaat aan een 2e account te koppelen, dit kan alleen als de hoofd gebruiker het apparaat deelt)
druk op het "+" icoontje om een apparaat toe te voegen via QR-Code of handmatig het serienummer in vullen.

Scan de QR-code in (bij het intercom systeem is dit de binnenpost) of u vult de laatste 9 cijfers van het serienummer van uw apparaat in bij handmatige invoer. (in sommige gevallen moet de eerste letter gebruikt worden, bijvoorbeeld "C12345678" )

Hierna verschijnt het type van het apparaat (met het serienummer).
Druk op "Toevoegen" om het apparaat aan het account toe te voegen.

copyright PG-Securitysystems
Vervolgens zal er gevraagd worden om de "verificatiecode".
Deze is handmatig in te vullen bij camera's en recorders en bij het intercom systeem via de sticker onderop de binnenpost.

copyright PG-Securitysystems
in sommige gevallen moet u de benodigde poorten ook invullen.
Standaard zijn dit:
*onderhoudspoort 8000
*HTTP-poort 80
(vergeet ook niet uw gebruikersnaam en wachtwoord van uw apparaat in te vullen)


Hierna kunt u de beelden bekijken van uw apparaat.

Hikvision Intercomsysteem

1. Welk Hikvision video-intercomsysteem past het beste in mijn situatie?

Als u gebruik wil maken van een RIF tag lezer aan de buitenunit om het elektronisch deurslot aan te sturen moet u in de basis gebruik maken van één of meerdere binnenschermen, deze is namelijk de controler over welke pas (tag) wel of geen toegang heeft tot deze aansturing. Deze buitenposten beginnen met het modelnummer DS-KV of DS-KD. Alleen de buitenunits DS-K1T501SF en DS-KB6113-WPE1 hebben een kaartlezer welke u zonder binnenscherm(en) kunt gebruiken. Daarin tegen kunt u met elke configuratie (behalve de modellen DS-KB6x03-WIP) via de MacOS en Android Hik-Connect App een elektronisch deurslot aansturen, bij alle systemen er is altijd sprake van een push-bericht, LIVE video en tweeweg audio als uw Smartphone en/of Tablet internetverbinding heeft met het video-intercomsysteem.

Alleen modellen DS-KB811x-IM (zonder paslezer), DS-KB6113-WPE1 en DS-K1T501SF (met paslezer) kunnen worden gebruikt met of zonder binnenscherm(en). Bij alle systemen kunnen de beelden op een Hikvision recorder worden opgenomen bij bewegingsdetectie. Modelen DS-KB811x-IM kan met of zonder binnenpost een elektronisch deurslot schakelen of een bestaande akoestische deurbel aan te sturen.
Voor alle andere buitenposten heeft u dus één om meerdere binnenschermen nodig, een PoE switch of losse 12VDC voedingen.

Als u twijfelt aan welke configuratie het beste in uw situatie past neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.
Wij geven na aankoop altijd éénmalig online ondersteuning bij het configureren van uw video-intercomsysteem.

2. Wat is de standaard verificatie code en admin wachtwoord voor een DS-KB8112-IM en DS-KB6x03-WIP?

Als er geen verificatie code aan de achterkant van een DS-KB8112-IM staat is dit ABCDEF. Het admin wachtwoord van een DS-KB6x03-WIP kan je instellen via de SADP Tool, als je deze al via de Hik-Connect App hebt toegevoegd is het admin wachtwoord "admin(verificatie code)".

3. Welke keuze heb ik met mijn bestaande 2 draads deurbelbekabeling?

NOTE: Een bekabeld deurbel intercomsysteem werkt altijd stabieler dan draadloos via WiFi aangesloten.

Als u niet de mogelijkheid heeft om een netwerkkabel bij de buitenpost te brengen kunt u het beste de modulaire 2 draads oplossing gebruiken. Hierbij heeft u ook een binnenpost (signaalgever) nodig welke tevens met 2 draden is aangesloten.

Modellen DS-KB6113-WPE1 en DS-K1T501SF met Mifare kaartlezer, deurslot aansturing, deurcontact en nooddeur open kunnen op de bestaande deurbelbekabeling worden aangesloten d.m.v. een 12VDC voeding welke tevens gebruikt kan worden voor het aansturen van een elektronisch deurslot. Deze buitenposten kunnen via WiFi worden aangesloten en gebruikt met of zonder binnenscherm(en). Bij alle systemen kunnen de beelden op een Hikvision recorder worden opgenomen bij bewegingsdetectie.

Hikvision Toegangscontrole
No FAQ available
Jablotron Alarmsysteem
No FAQ available